Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Informatie over Kinderdagverblijf Appels & Peren

Download ons pedagogisch beleidsplan

Om een gezond en veilig opvoedklimaat te kunnen waarborgen werken we bij Kinderdagverblijf Appels & Peren volgens een aantal huisregels.


IMG-1449065818744-V.jpg

Plaatsing

Wanneer de gewenste plek beschikbaar is, krijgen ouders of verzorgers een bevestiging van de plaatsingsovereenkomst in tweevoud toegezonden. Ouders of verzorgers hebben vervolgens tien werkdagen om het aanbod te accepteren. Acceptatie van de plaatsingsplek geschiedt door het ondertekenen en retour zenden van de overeenkomst naar het kinderdagverblijf door de ouders of verzorgers. De opzegtermijn bedraagt twee kalendermaanden. Opzegging van het contract kan alleen schriftelijk.

Extra opvang

Extra opvang is uitsluitend mogelijk wanneer zowel de kind- als de personeelsbezetting dit toelaat. Ouders dienen minimaal één week van tevoren een verzoek voor extra opvanguren schriftelijk in te dienen. Extra opvanguren worden per dagdeel in rekening gebracht en gefactureerd aan het einde van de eerstvolgende betalingstermijn. Ook voor extra opvanguren geldt het uurtarief van €6,30.

Halen en brengen

Ouders en/of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen en brengen van het/de kind(-eren) naar de opvang. Indien het noodzakelijk is dat iemand anders dan de op het contract vermelde ouder/verzorger een kind komt halen dan dient dit in ieder geval telefonisch bevestigd te worden door deze ouder/verzorger. Wij laten kinderen niet ophalen door personen jonger dan zestien jaar. Kinderen moeten vóór 9.30 uur op het kinderdagverblijf zijn gebracht en vóór 18.30 uur worden opgehaald. Bij het driemaal overtreden van de ophaaltijd volgt een sanctie in de vorm van een geldboete.

IMG-1449065858929-V.jpg

Afwezigheid, inhalen en ruilen

Wanneer uw kind ziek is vragen wij u dit vóór 9.30 uur diezelfde dag te bevestigen aan de groepsleiding van het betreffende kind. Vakantiedagen, ziekte- en andersoortig verzuim mogen in de regel niet worden ingehaald. In overleg met de groepsleiding is het echter wel mogelijk om af te spreken dat sommige dagen worden geruild.

Diëten

Tijdens het intakegesprek zijn ouders in de gelegenheid de pedagogisch medewerkers te informeren over bepaalde slaap- en voedingsgewoonten. Ouders dienen de groepsleiding op de hoogte te stellen van eventuele diëten en/of allergieën. Indien speciale dieetvoeding is voorgeschreven dan zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het meebrengen hiervan (denk hierbij aan bijvoorbeeld gluten- of lactosevrije producten). Binnen ons kinderdagverblijf wordt rekening gehouden met levensbeschouwelijke of religieuze bezwaren m.b.t. het eten van bepaalde producten. Wij bieden daarom geen varkensvlees, uitsluitend halal-vleeswaren, zoveel mogelijk biologische producten en zoveel mogelijk suikervrij voedsel.

Ziekte

Ons beleid is dat zieke kinderen niet naar het kinderdagverblijf kunnen en mogen komen, ook al wordt bij een groot aantal (besmettelijke) kinderziektes door de GGD vermeld dat wering van een ziek kind niet noodzakelijk is. Op het kinderdagverblijf bieden wij groepsopvang wat betekent dat voor ieder kind evenveel zorg en aandacht nodig is. Indien wij van mening zijn dat een kind te ziek is om op de opvang te blijven dan wordt contact opgenomen met de ouders en dient het kind onmiddellijk gehaald te worden. Wij verzoeken ouders / verzorgers hun kind(-eren) op te halen wanneer:


- koorts heeft (38C of hoger) en hierdoor hangerig en lusteloos is
- wanneer een kind herhaaldelijk klaagt over pijn
- wanneer een besmettelijke ziekte heeft; ook al is wering volgens de GGD niet noodzakelijk
- wanneer een kind ontstoken ogen heeft;
- wanneer een kind een loopoor heeft (tenzij dit goed is afgeplakt)
- wanneer een kind hoofdluis heeft
- wanneer een kind duidelijk niet in staat is om het dagprogramma te volgen zonder veel extra
zorg van de groepsleiding In ons pedagogisch beleidsplan kunt u meer lezen over de procedures
van ons ziektebeleid.

IMG-1449065789361-V.jpg

Vieringen en feesten

Op ons kinderdagverblijf wordt aandacht gegeven aan diverse soorten vieringen en feesten uit verschillende culturen en religies. Alle kinderen worden betrokken in de vieringen op ons kinderdagverblijf. Hoewel wij niemand zullen dwingen tot het vieren van een feest(dag) gaan wij er van uit dat ouders bewust kiezen voor de multiculturele visie van ons kinderdagverblijf en dat kinderen juist gestimuleerd worden om zoveel mogelijk te leren van elkaars cultuur. Het vieren van verjaardagen is ook een regelmatig terugkerend element in het dagprogramma. Kinderen mogen hun verjaardag vieren met groepsgenoten en traktaties meenemen. Voorwaarde is wel dat –wanneer het een eetbare traktatie betreft - de traktatie gezond is en dat bij voorkeur rekening wordt gehouden met eventuele allergieën van groepsgenootjes. Het is namelijk voor jonge kinderen nauwelijks te begrijpen dat zij iets niet mogen eten en de rest van hun groepsgenootjes wel.

Hygiëne

Om hygiëne te bewaken en vuil zoveel mogelijk buiten de deuren te houden dienen ouders en verzorgers bij het betreden van de groep hun schoenen te voorzien van overschoentjes of hun schoenen uit te trekken voor de deur. De jassen dienen te worden opgeborgen in de daarvoor bestemde luizenzakken.

900x150-links.jpg

Roken

Het is niet toegestaan in of om het gebouw van kinderdagverblijf APPELS & PEREN te roken. Wij willen een positief voorbeeld voor de kinderen zijn en verwachten hierin ondersteund te worden door de ouders.

Kinderwagens, buggy's en maxicosi's

Het is niet toegestaan om maxicosi's, buggy's en kinderwagens in de hal van het kinderdagverblijf te laten staan. In het nabijgelegen schuurtje is plek om de vervoersmiddelen tijdelijk te stallen totdat de kinderen weer gehaald worden.

Sluitingsdagen

Op onze website staan onze openingstijden en sluitingsdagen per kalenderjaar vermeld. Tevens zullen wij op sommige dagen eerder sluiten. Sluitingsdagen betreffen nationale feestdagen. Deze dagen kunnen niet geruild of gecompenseerd worden.